Regler

Hvert hold består af min. 4 spillere. Der skal være min. en spiller over midten
når holdet er fuldtalligt – dvs. når holdet har 4 spillere på banen.
Bagerste spiller på det forsvarende hold – må i målfeltet parere, men ikke gribe bolden med hænderne.
En spiller der har optrådt på banen for et hold, kan ikke deltage på et andet hold i samme turnering
medmindre der forud er givet tilladelse fra stævneledelsen. Denne tilladelse gives kun, hvis dette
Der spilles med “løbende ur”, og der er afsat 8 minutter pr. kamp.
Det betyder, at den tid det tager at skifte holdene mellem kampene, fragår spilletiden på de 8 min.
I særlige tilfælde, eks. ved spilleskader eller andet, kan dommeren dog standse tiden.
Først nævnte hold, stiller op nærmest måltavlen, tager evt. overtrækstrøjer på, og giver bolden op.
Kommer holdet mere end 1 min for sent, starter holdet bagud med 1-0.
Kommer holdet mere end 2 min for sent, starter holdet bagud med 2-0.
Udskiftning af spillerne under kampen er flydende (fri), men skal dog altid foretages fra egen banehalvdel.
Der gives 2 point for sejr, og 1 point for uafgjort. Placering ved pointlighed i puljen, afgøres således
Indbyrdes kamp(e) – Målforskel alle kampe – Flest scorede mål – Lodtrækning
Udviste spillere må først genindtræde efter næste scoring.
Ved grove forseelser og utilbørlig optræden, kan dommeren tildele spilleren et rødt kort.
Rødt kort giver min. 1 kamps karantæne (evt. yderligere sanktioner afgøres af dommer og stævneledelse umiddelbart efter kampen)
Evt. protester behandles af dommer og stævneledelse
Regler vedr. Truckerbold 2016
Der spilles efter DBU`s regler for indefodbold for 4-mands hold.
hold pga. skader eller andet uforudset, ellers ikke er stand til stille fuldtalligt op. (dvs min. 4 spillere)
Bemærk dog, at i semifinaler og finalekampene, spilles der videre til næste mål, såfremt stillingen er lige efter normal spilletid.
Udebliver, eller kommer et hold mere end 3 min for sent, annuleres kampen, og modstanderen vinder 3-0.
Udvisninger. Farligt spil, hårde tacklinger og anden usportslig optræden, er ikke tilladt, og medfører udvisning.Indledende puljer
Der spilles i 4 puljer af 6 hold. Puljerne hedder A, B, C og D
Alle møder alle i puljen, så der er 5 indledende kampe hvert hold
Ved puljeinddelingen er der taget et vist hensyn til de sidste to-tre års resultater (seedning)
Hvert hold spiller 1 kamp. Her mødes holdes således
Hal 2
Hal 2
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Finalekampe og endelig placering
Hvert hold spiller 1 kamp. Her mødes holdes således
Hal 2
Hal 2
Hal 2
Hal 2
Hal 2
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Semifinalerunde/mellemrunde
Nr 6 pulje A møder nr 6 pulje B. og Nr 6 pulje C møder nr 6 pulje D
Nr 5 pulje A møder nr 5 pulje B. og Nr 5 pulje C møder nr 5 pulje D
Nr 4 pulje A møder nr 4 pulje B. og Nr 4 pulje C møder nr 4 pulje D
Nr 3 pulje A møder nr 3 pulje B. og Nr 3 pulje C møder nr 3 pulje D
Nr 2 pulje A møder nr 2 pulje B. og Nr 2 pulje C møder nr 2 pulje D
Nr 1 pulje A møder nr 1 pulje B. og Nr 1 pulje C møder nr 1 pulje D
Plads 23 og 24 – Taber af kampen nr. 6 pulje A og B møder taber af kampen mellem nr 6 pulje C og D
Plads 21 og 22 – Vinder af kampen nr. 6 pulje A og B møder vinder af kampen mellem nr 6 pulje C og D
Plads 19 og 20 – Taber af kampen nr. 5 pulje A og B møder taber af kampen mellem nr 5 pulje C og D
Plads 17 og 18 – Vinder af kampen nr. 5 pulje A og B møder vinder af kampen mellem nr 5 pulje C og D
Plads 15 og 16 – Taber af kampen nr. 4 pulje A og B møder taber af kampen mellem nr 4 pulje C og D
Plads 13 og 14 – Vinder af kampen nr. 4 pulje A og B møder vinder af kampen mellem nr 4 pulje C og D
Plads 11 og 12 – Taber af kampen nr. 3 pulje A og B møder taber af kampen mellem nr 3 pulje C og D
Plads 9 og 10 – Vinder af kampen nr. 3 pulje A og B møder vinder af kampen mellem nr 3 pulje C og D
Plads 7 og 8 – Taber af kampen nr. 2 pulje A og B møder taber af kampen mellem nr 2 pulje C og D
Plads 5 og 6 – Vinder af kampen nr. 2 pulje A og B møder vinder af kampen mellem nr 2 pulje C og D
Plads 3 og 4 – Taber af kampen nr. 1 pulje A og B møder taber af kampen mellem nr 1 pulje C og D
Plads 1 og 2 – Vinder af kampen nr. 1 pulje A og B møder vinder af kampen mellem nr 1 pulje C og D